Soutěžní téma

TÉMA SOUTĚŽE

Prezentace činností FP/ústavů směrem ke studentům / veřejnosti

 

OBSAH NÁVRHU

 • možné provést i průzkum mezi studenty, jaké je povědomí o činnostech FP/ústavů nebo na ověření navrhů
 • Nastavit, co prezentovat (sdělení) a jak toto komunikovat studentům/veřejnosti
 • Zvolit vhodné komunikační kanály (kde prezentovat)
 • Nastavit formu komunikace (jak)
 • Předpoklad nákladů na komunikaci (za kolik) – max. 20 000 Kč
 • Nástřel zjištění úspěšnosti a přínosů komunikace
 • Návrh časového plánu komunikace na rok 2021 (kdy co)
 • Výstupy by měly být prezentovány ve formě akčního plánu – co, kdy, jak, kdo, proč a za kolik

 

Kreativitě týmů se meze nekladou!

 

Pro inspiraci o tvůrčích aktivitách akademických pracovníků využijte prosím informace z následujících modulů metodiky:

 

Modul 1

 • Vztahuje se na kvalitní výsledek základního nebo aplikovaného výzkumu, včetně článků v časopise bez IF, knih (v čj, aj), kapitol v knize (čj, aj), prototypů, funkčních vzorků, užitných vzorů, průmyslových vzorů, patentů, souhrnných výzkumných zpráv, odborných zpráv, softwarů, ověřených technologií, poloprovozů, certifikovaných metodik uplatněných, specializovaných map s odborným obsahem apod.

 

Modul 2

 • Hodnocení se týká výhradně publikačních výsledků, které jsou rozděleny do dvou hlavních typů:
  • bibliometrické výsledky (Jimp, Jsc), které jsou kromě národní databáze RIV evidované též v mezinárodních databázích WEB OF SCIENCE nebo SCOPUS,
  • Nebiliometrické výsledky (Jneimp, Jost, B, C), které jsou evidovány databázi RIV.
 • Hodnotí se podle „Normovaného oborového prostředí“.

 

Modul 3

Společenská relevance se vztahuje k využití výsledků výzkumu v průmyslovém VaVaI a ve společenské praxi, ale i k jejich celkovému společenskému přínosu. Zahrnuje sledování parametrů zejména v těchto oblastech:

 • přenos výsledků do praxe,
 • spolupráce s aplikační sférou,
 • aktivity pro přenos znalostí a technologií na neakademické subjekty ve společnosti (kvalitativní údaje),
 • ekonomický či další dokladovatelný přínos pro společnost,
 • zapojení studentů do výzkumné činnosti: výběrové přednášky/semináře související s výzkumem dané VO,
 • praxe studentů,
 • kvalita výchovy a uplatňování doktorandů,
 • externí financování (účelové a smluvní),
 • příjmy z licencí, spin-off,
 • mezinárodní i domácí prestižní ocenění vědeckého přínosu.

 

Modul 4

Posuzována kvalita řízení a vnitřních procesů VO v těchto oblastech:

 • Mezinárodní a národní spolupráce (členství v globální a národní výzkumné komunitě, komunitní aktivity, financování z externích zdrojů, úspěšnost v získávání grantových projektů resp. spolufinancování (financování z třetích stran), úspěšně dokončené grantové projekty, postavení VO podle mezinárodních ukazatelů a statistik.

 

Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČ: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa